Pomoć licima sa poteškoćama u razvoju

PODRŠKA OSOBAMA SA POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU: Sastanak predstavnika Grada Banjaluka i Saveza MeNeRaLi RS

PODRŠKA OSOBAMA SA POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU: Sastanak predstavnika Grada Banjaluka i Saveza MeNeRaLi RS

S CILJEM razvoja koncepta „Stanovanje uz podršku“ – nove usluge u zajednici za lica sa intelektualnim poteškoćama u Republici Srpskoj i Banjoj Luci održan je sastanak predstavnika Grada Banje Luke sa predstavnicima Saveza udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima Republike Srpske – MeNeRaLi.

05.04.22 u 16:51