stanić dodik

„NE PIKA SE ŠTA JE REKAO DODIK“: Miladin Stanić – Ova posebna sjednica je još jedna vaša šala

„NE PIKA SE ŠTA JE REKAO DODIK“: Miladin Stanić – Ova posebna sjednica je još jedna vaša šala

NAJBOLJE bi bilo da tražite da se rat u Ukrajini odmah završi i da to tražite kao obavezujuće. Ova posebna sjednica je još jedna vaša šala sa posebnim sjednicama Narodne skupštine rekao je Stanić.

06.06.22 u 19:24