informacioni sistem zdravstvo

„MOLIMO ZA DODATNO STRPLJENJE“: Dom zdravlja Banja Luka od sutra prelazi na novi informacioni sistem

„MOLIMO ZA DODATNO STRPLJENJE“: Dom zdravlja Banja Luka od sutra prelazi na novi informacioni sistem

SVE medicinske organizacione jedinice banjalučkog Doma zdravlja od sutra prelaze na rad u aplikacijama novog Integrisanog zdravstvenog informacionog sistema - IZIS, a s obzirom na to da je potreban određen period za prilagođavanje mole korisnike za strpljenje.

31.10.22 u 14:29